Reka Soča, Tolmin I

Reka Soča, Tolmin I

Reka Soča pri Tolminu I - naravno kopalno območje

  • izvaja se spremljanje kakovosti kopalnih voda  odvzem vzorcev vode in laboratorijski preskusi vzorcev ob vzorčenju se opravijo tudi terenske meritve in opažanja
  • več o tem na NIJZ

Pred kopanjem upoštevajte vsa objavljena opozorila in morebitne lokalne omejitve. Varovanje ni urejeno.

 

Ponudba

  • reka Soča, 600 m naravnega kopalnega območja dolvodno od mostu čez Sočo na lokalni cesti Tolmin-Bovec
  • turistične nastanitve v okolici
  • športna ponudba v okolici - rafting, kanu, ribarjenje idr
  • gostinska ponudba v okolici

 

Lokacija

most čez Sočo na lokalni cesti Tolmin - Bovec

naravno kopalno območje reke Soče

 

Več informacij

dolina Soče

kakovost vode

    Pod nazivom uporabnika so navedeni filtri pri katerih se uporabnik prikazuje.