• Wellness Slovenia

Magnetno polje in vpliv na človeka


Avstrijski družinski zdravnik in referent za komplementarno medicino v avstrijski zdravniški zbornici dr. Klaus Connert meni, da človek potrebuje za ohranjanje zdravja dovolj energije in pravilne informacije. Zbolimo, ko imamo v meridianih (energetskih kanalih) preveč ali premalo energije oziroma smo izpostavljeni neprimernim energijam ali informacijam. Torej je v primeru bolezni potrebno dovajati organizmu dovolj energije in pravilne informacije.

Energijo sprejemamo s hrano, svetlobo, soncem, tudi razmišljanjem in elektromagnetnimi valovanji. Informacije sprejemamo skozi sliko, zvok, vibracije, nezavedna sporočila in skozi vse substance, ki jih užijemo ali vdihnemo.

Nekatere metode komplementarne medicine na primer infopatija, homeopatija, tradicionalna kitajska medicina, akupunktura, terapije z magnetnimi polji (če jih omenimo le nekaj), seveda le v primeru, da so pravilno izbrane, organizmu dovajajo natanko to dvoje. Energijo in pravilno informacijo.

Če želimo razumeti kako magnetno polje deluje na človeško telo in kako ga koristno uporabimo tako v diagnostične kot tudi terapevtske namene, moramo vendarle ponoviti nekaj osnovnih izhodišč o magnetnem polju.


Magnetno polje je prostor okoli trajnih magnetov ali vodnikov skozi katere teče električni tok. Značilnost magnetnega polja je magnetna sila in magnetni navor, določen pa je z gostoto magnetnega polja (izražena v Teslih oziroma Gauss-ih).

Feromagnetne snovi z urejenimi magnetnimi dipoli molekul in atomov tvorijo trajne magnete.

Kadar magnetno polje ustvarja električni tok, ki teče po vodniku (navadno zvit v tuljavo), govorimo o elektromagnetu. Ko se tok ustavi, magnetno polje izgine. Magnetno polje se torej lahko spreminja s spreminanjem toka.

Izjemno uporabna lastnost magnetnega polja je ,da z relativno majhno izgubo lahko prodre skozi različne snovi, kar je v terapevtske ali diagnostične namene izjemno uporabna lastnost.

Človek s svojimi čuti ne zaznava magnetnega polja, oziroma ima to sposobnost izjemno majhen odstotek ljudi. Zaznavamo pa spremembe v telesu, ki so posledica vpliva magnetnega polja (na primer vremenska občutljivost, vpliv toplote ali gomazenja ob magnetni terapiji zaradi boljše prekrvavitve in podobni pojavi).


Zemeljsko magnetno polje je magnetni dipol s severnim magnetnim polom blizu južnega tečaja Zemlje in južnim magnetnim polom, blizu severnega Zemljinega pola. Odstopanje obeh tečajev Zemljinega in magnetnega je dnevno.

Zemljino magnetno polje v resnici ni stalno, ampak je posledica električnih tokov, ki tečejo znotraj, v tekoči sredici, kjer so prisotne velike koncentracije tekočega železa in niklja.

Teorija geo-dinama ga poskuša razložiti s primerom velikega paličastega magneta, ki leži v središču zemlje od severa do juga. Primerja ga z dolgo tuljavo po kateri teče tok, hkrati pa v notranjosti vsebuje železo (elektromagnet), ki magnetno polje še dodatno ojači.

Pri tako visokih temperaturah kot so v središču Zemlje, železo namreč preprečuje ohranjanje stalnega magnetizma, torej so vzrok za magnetno polje domnevo nabiti ioni in elektroni, ki krožijo po jedru.

Zemljino magnetno polje se stalno spreminja. Menjava polov se je v Zemljini zgodovini zgodila že več kot 100 krat. Tenutno živimo v obdobju zmanjševanja magnetnega polja.

Preobrat, razpad magnetnega dipola in menjava polov je proces, ki lahko traja več kot tisoč let, v tem obdobju naj bi Zemlja vendarle imela šibko magnetno polje, ki bi bilo posledica pojava mnogih šibkejših dipolov.

Šibkejše in spremenljivo magnetno polje bo seveda imelo vpliv na vse oblike življenja, ki bodo takrat prisotne na Zemlji, tako direktno, kot tudi indirektno zaradi večjega vpliva ostalih sevanj iz vesolja.

Eden od učinkov, ki se v terapiji z magnetnim poljem uspešno izkorišča je elektromagnetna interakcija oziroma medsebojni vpliv magnetnega polja in električnega toka. Magnetno polje ima namreč sposobnost induciranja elektrike v prevodniku, torej tudi v človeškem organizmu in torej zelo vpliva na pretok ionov skozi celično membrano.

Drugi pomemben učinek je resonanca. Vsak celična membrana žive celice v organizmu niha v določeni osnovni frekvenci in z določeno amplitudo. Frekvence se razlikujejo, kar je odvisno od različnih dejavnikov. Obolele celice zaradi znižane napetosti nihajo z drugačno amplitudo, frekvenca ostane enaka. Nihanje je torej slabotnejše, kot bi izzvenevalo. Magnetno polje preko resonance okrepi nihanje, torej zviša nihajno amplitudo celice. To ugodno deluje na receptorje na celični membrani in vpliva na izmenjavo snovi in informacij skoznjo. Resonanca je možna le, če nihanje magnetnega polja ustreza nihanju obolele celice (ustrezne frekvence).

V kolikor želimo poenostavljeno govoriti o principu terapevtskega delovanja magnetnega polja lahko naštejemo nekatere osnovne mehanizme:

 • Izboljšanje energetskega ravnovesja: z aktiviranjem membranske črpalke in boljšo izmenjavo ionov se vzpostavi živahnejša presnovo v celici, lahko rečemo, da se celica aktivira;

 • Vpliv na vezavo beljakovin na celično membrano (vezava receptor-ligand);

 • Direktna stimulacija živčnih celic (uporabno tudi pri obravnavi nevroloških obolenj);

 • Stimulacija fibroblastov (hitrejše celjenje ran);

 • Zaviranje in preprečitev razgradnje proteoglikanov (izkoriščamo ob zdravljenju artroz);

 • Izboljšanje prekrvavitve organov, organskih sistemov in celotnega organizma zaradi dilatacije prekapilarnih sfinktrov in posledično nižjega upora v krvnih žilah;

 • Boljši izkoristek kisika zaradi večje nasičenost eritrocitov in boljše oddaje kisika tkivom.

V telesu se to zazna kot:

 • Pospešena regeneracija obolelega tkiva: zaradi zgoraj opisanih mehanizmov celice obolelega tkiva lažje oddajajo toksine in sprejemajo potrebne snovi, se vitalizirajo;

 • Zvišan bolečinski prag (uspešna protibolečinska terapija) zaradi hiperpolarizacijskega delovanja;

 • Obnova kostnega tkiva kot rezultat piezzoelektričnega efekta (hitrejše in učinkovitejše celjenje kosti);

 • Intenzivnejše sproščanje kalcija in vgradnja v kostnino (posebej zaželen efekt v obravnavi osteoporoze);

 • Pozitiven vpliv na vegetativni živčni sistem in s tem posreden psihosomatski vpliv;

 • Krepitev imunskega odgovora - vpliva na živčevje, direkten vpliv na limfocite in z aktivacijo makrofagov


Magnetno polje je lahko stalno ali pulzirajoče (v različnih frekvencah). V terapiji se najpogosteje uporablja pulzirajoče magnetno polje, ker nam omogoča, da na telo usmerimo bistveno višje jakosti polja, kar daje boljše terapevtske rezultate brez škode za organizem. Jakost polja se namreč z oddaljenostjo precej zmanjšuje. Dodatno lahko pri pulzirajočih poljih uporabljamo različne frekvence, tako imenovan frekvenčni pas, s čimer povečamo učinkovitost terapije, saj se celice odzovejo na tistega, ki je najbližji njihovi lastni frekvenci (resonanca).Za konec naj vse nejeverne Tomaže, ki še vedno dvomijo v učinke magnetnega polja in tiste, ki nikoli niso videli nobenega poskusa vplivanja na misli človeka z magnetnim poljem, povabim na ogled videoposnetka, ki je prosto dostopen na spletnih straneh www.ted.com . V njem Rebecca Saxe priznana ameriška kognitivna nevroznanstvenica, ki preučuje človeško razmišljanje in vedenje, prikaže kako razmišljamo, vidimo in predpostavljamo kaj mislijo drugi in kako vplivamo na mnenja drugih. In ker govorimo o magnetnem polju, je za nas najzanimivejši poskus z magnetom, ki nam pokaže spremenjene moralne sodbe ob prisotnosti magnetnega polja .


198 views0 comments

Recent Posts

See All