IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

 

Ogled spletne strani brez uporabe piškotkov ni možen. Z obiskom spletne strani soglašate z uporabo piškotkov.

Večina piškotkov, ki jih uporabljamo v skladu s Smernicami Informacijskega pooblaščenca o uporabi piškotkov spadajo pod izjeme navedene v 157. členu ZEKom-1, pri katerih lahko upravljavec spletne strani uporablja piškotke, ne da bi od uporabnika vnaprej pridobil soglasje za uporabo, ker gre za:
1. piškotke, ki so potrebni izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju
2. piškotki, ki so nujno potrebni za zagotovitev storitve spletne strani, ki jo uporabnik z ogledom izrecno pričakuje in zahteva.

Nekaj piškotkov pa je namenjeno boljšemu delovanju spletnega mesta in omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo. Brez njih iskanje ponudnikov in storitev preko iskalnika ni mogoče.

 

Zato štejemo vašo uporabo "iskalnika" in ogled vseh podstrani Wellness Slovenia registra kot domnevno privolitev ali podpis soglasja.

Vsi zbrani podatki služijo izključno namenu delovanja Wellness Slovenia registra in ne bodo posredovani tretjim osebam v njihove lastne namene v pregled ali obdelavo. Prav tako podatkov ne obdelujemo poimensko in jih ne shranjujemo z namenom kasnejše uporabe.

Več o piškotkih in kako jih na posameznih spletnih iskalnikih lahko blokirate, si lahko preberete na spletnem mestu Safe.si, točki osveščanja o varni rabi interneta in mobilinih naprav. 

DN-AS d.o.o. za Wellness Slovenia

upravljalec podatkov